ACTis-meditaion 1

Linda 22 mars 2017

Så är det dags för terminens meditation och även den är inspirerad av ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Den här meditationen har räddat livet på mig många gånger då jag exempelvis fått en orosklump i magen eller när livet inte har varit perfekt i stort. Vi kommer bland annat att öva på att våga stanna kvar i det som är nu. Att vara närvarande i stunden är ju fantastiskt härligt när vi upplever magiska överjordiska stunder, men inte alls lika kul när stunden gör ont, när vi tampas med en massa oroliga tankar eller kidnappas av känslor som får hjärtat att gå sönder... 

Den här övningen kan man även använda på besvärliga tankar och känslor men vi ska börja alldeles från början med att känna vår kropp precis som det är där just nu. Och våga stanna kvar där utan att gå upp i huvudet och hitta på förklaringar till varför det känns som det gör eller börja oroa oss osv. Ofta vill vi ju rent instinktivt "ta bort" eller "fixa till" sånt som skaver. Men vad händer om vi bara andas igenom det och ger det space? Kan vi tillåta det att kännas så här just nu eller är det ok om vi inte vill det? Skulle det bara kunna få vara så?

För när vi lyckas med det händer något fantastiskt! Det jobbiga blir lättare att hantera och det kanske till och med smälter bort!? Kvar finns bara en varm och len förnimmelse. Men man kan behöva öva lite innan det händer. Sån tur att vi har hela livet på oss:)

Vi kommer alltså jobba med att:

  • Uppmärksamma 
  • Andas
  • Ge det space
  • Tillåta det att vara där

Lycka till:)