Medveten närvaro

Mindfulness handlar om att "bara" vara. Att inte göra någonting utan att vara närvarande i sig själv med det som är i stunden. Att vara med de ljud som finns runt omkring dig och att med din andning.

Det handlar också om att vara med alla de tankar, känslor och kroppsförnimmelser som finns hos dig i den här stunden som är nu. Att vara medvetet närvarande i dig själv och i livet såsom det är just nu hjälper dig att förhålla dig till allt det du möter i din vardag på ett mer balanserat sätt. Idag förstår man mer och mer vikten av att ibland stanna upp och ge sig tid att återhämtas. Med hjälp av den här cd´n får du några små enkla meditationer och avslappningar som du kan få plats med i vardagen. Innehåller tre spår; kroppskanning 15 min, andningsmeditation 15 min och en längre meditation för helheten 30 min. Linda Lilja leder dig mjukt genom meditationerna och med klassisk musik och ljud hämtade från vår natur i bakgrunden.

189,00 kr