När vi har ångest upplever vi en ständig oro och osäkerhet som gör att det är svårt att koppla av och känna oss lugna och trygga i oss själva...

Ångest 

Ångest är en stark oro, obehag eller rädsla som tydligt känns i kroppen. När vi har ångest upplever vi en ständig oro och osäkerhet som gör att det är svårt att koppla av och känna oss lugna och trygga i oss själva. Man kan känna sig ångestfylld, pessimistisk, rastlös, lättretlig, stressad och spänd. Vanligtvis handlar tankarna om att något hemskt ska hända, att en katastrof ska ske eller att de som står en nära ska försvinna eller lämna en.

Dessa orostankar, såväl som grubblerier över det förflutna, gör att vi får svårt att koncentrera oss och vara närvarande i nuet. Att ständigt vara orolig och känna ångest gör att vi blir trötta, samtidigt som vi får svårt att sova. Sömnsvårigheterna gör i sin tur att vi blir ännu känsligare för stress och ångest.

De flesta upplever känslor av stark oro och rädsla någon gång. Det är en mänsklig reaktion som hör livet till. Men ångesten kan även kännas tydligt i kroppen som hjärtklappning, svettning, yrsel, spända muskler, värk i kroppen och problem med magen. Man kan uppleva ångesten lite olika. 

Vad är Generaliserat ångestsyndrom – GAD?

Alla kan känna ångest, bli ledsen, orolig eller slutkörd ibland. Men om man känner ständig oro eller ångest för många saker samtidigt och har gjort det i sex månader eller mer, kan man ha vad som kallas generaliserat ångestsyndrom eller GAD som det ibland förkortas. Att fundera mycket på framtiden och vad som kan gå fel och att vara orolig är inte samma sak som att ha diagnosen GAD. Om du har GAD är din ångest så stark varje dag att det påverkar hela din tillvaro och det kan vara svårt att hantera sin oro själv. Då kan man behöva få hjälp för att må bättre.

Om du har GAD är du ofta medveten om att personer i din omgivning tycker att du oroar dig i onödan. Ofta börjar orostankarna redan under barndomen eller tonåren. Det är vanligt att man lever med symtomen under många år utan att söka vård.

För många hänger ångesten ihop med något obehagligt som har hänt tidigare eller med något man tror skulle kunna hända framöver och som väcker oro. Men man kan också få intensiv ångest utan att man riktigt förstår varför man mår så dåligt.

Vägen tillbaka…

Något som brukar fungera bra vid behandling av ångestsyndrom är KBT-terapi (Kognitiv beteendeterapi) men även ACT (Acceptance and Commitment Therapy) har visat sig vara effektiv. När man mår dåligt är det bra om man kan prata med någon om hur man mår. Men man kan också behöva hjälp att bli medveten om sina tankemönster och beteenden. Ibland kan man hitta nya förhållningssätt till tankar, känslor och kroppsliga reaktioner så att man inte reagerar spontant genom att undvika sådant som varit smärtsamt eller oroande. Syftet är att hitta sätt att kunna göra det som är viktigt för en själv även när man har ångest och oro.

För en del kan läkemedel vara till stor hjälp men även aktiviteter att slappna av kan minska oron och öka förmågan att vara i nuet till exempel yoga, mindfulness och avslappningsövningar kan vara bra. Det hjälper även dig att sova bättre förutom att det ger vila och återhämtning.

De flesta som har besvär av ångest kan ha nytta av att röra på sig. En annan viktig sida av livet handlar om att få uppleva gemenskap och ha roligt ihop med andra människor och att vara på väg mot något som är viktigt för oss. Det får oss att känna mening…