”Yogan ger oss ett förhållningssätt att hantera det vi möter”

Yoga

Yoga är en mångtusenårig teknik för att må bra. Idag ökar intresset för yoga och det finns många olika yogaformer. På vårt yogacenter utanför Stockholm, använder vi oss vi oss av rörelser, andning, avslappning och meditation oavsett yogastil. Vi jobbar med biomekanik för att varje rörelse ska bli hälsosam och stärka kroppen. 

Många tror att yoga bara är rörelser men när vi gör yoga tränar vi också på att vända oss mot vårt inre. Med yogans hjälp får vi lättare att hantera tankar, stress och oro. Vi upplever ett inre lugn. 

 

Kroppen

Yogan tränar kroppen i styrka, balans, uthållighet, smidighet och rörlighet. Dessutom jobbar vi mycket på att stärka stabiliteten i kroppen samt stärka svaga muskler. Andra muskler är kanske istället för spända och behöver sträckas ut. Med hjälp av yogarörelserna släpper vi på stress och spänningar som annars skulle kunna leda till stelhet och värk.

 

Tankarna

Yogaträningen stillar även vårt sinne. Många av oss befinner sig alldeles för mycket uppe i huvudet. Vi tänker, oroar oss och löser problem. Detta är otroligt stressande och gör det svårt för oss att slappna av. Yogan hjälper oss att hantera våra tankar. Även om inte tankarna helt försvinner, lär vi oss att förhålla oss till dem på ett annat sätt. Det gör att stressen minskar, koncentrationsförmågan ökar och vi slappnar av. Istället är vi närvarande nuet något som ger oss en större livskvalitet.

 

Känslorna

Man uppnår även en större känslomässig balans med hjälp av yogan. Under en dag hinner vi med många olika känslor och känslolägen. Det är lätt att låta sig uppfyllas av olika känslor såsom stress, frustration och oro. Genom yogan planar känslolägenas toppar och dalar ut och vi ”kidnappas” inte lika lätt av olika känslor. Istället får vi en vänligare attityd mot oss själva och andra.


Ditt inre

Har du också känt att du har allt men att det ändå känns som om det saknas något i livet? När vi yogar får vi kontakt med vårt inre något som ofta glöms bort idag. Men utan denna kontakt kan livet lätt förefalla tomt och som om det saknade mening.

I yogan pratar man mycket om att hitta en stilla plats inom sig där man kan bevittna sig själv och allt det man möter i livet. Det är på denna plats lugnet och friden bor. Den stora utmaningen är att behålla kontakten med denna plats, inte bara i en skyddad miljö som under ett yogapass, utan även i vår vardag. Det är därför de här korta stunderna då vi stannar upp är så viktiga. Det är då vi knyter an till vårt inre. Yogan är ett sätt att göra det på.