”Det är i glappet mellan hur vi vill att det ska vara och hur det faktiskt är, som stressen, oron och smärtan bor”

Stresshantering

Yogan ger framförallt ett förhållningssätt till den stress vi möter i livet. Vi får en verktygslåda, där vi lär oss olika tekniker för att skapa balans i våra liv. Dessa kan vi sedan ta med oss för att hantera och möta vardagen på ett mer balanserat sätt.

För vi kan inte påverka allt som händer oss under en dag och vi kan inte ”yoga bort” någonting, hur gärna man ibland än skulle vilja. Däremot kan vi påverka hur vi förhåller oss till det vi möter och hur vi reagerar på det.

 

Borden och måsten

Överallt i samhället idag möter vi stress. Värst är nog ändå den stress som pågår i vårt inre då vi oroar oss, försöker tänka ut lösningar på olika problem eller då vi ältar något som har hänt tidigare. Eller alla de där ”bordena” och ”måstena” som vi har på oss själva och på hur saker och ting ”borde” vara för att vi ska känna att vi duger och räcker till. Eller bara det att vi försöker förstå varför vi känner oss lite låga. Att hålla på och tänka på detta sätt är otroligt stressande.

 

Agera eller reagera

Livet går upp och ner. Vi kommer alltid att stöta på utmanande situationer som triggar och stressar oss. Tyvärr går det inte att ”ta bort” någonting även om man ibland skulle vilja. Problemet ligger i hur vi tolkar och reagerar på det som händer. Vi måste lära oss att förhålla oss till det som vi möter i vår vardag på ett mer balanserat sätt. Att inte bara reagera instinktivt utan att faktiskt välja när vi vill agera och när vi väljer att låta något passera. Och där har yoga och mindfulness mycket att tillföra. Genom att förändra vårt sinnestillstånd bryter vi destruktiva vanor och känslotillstånd och vi hittar lugnet inom oss

 

Glappet

Det är i glappet mellan hur jag tycker att det ”borde” vara och hur det faktiskt verkligen är som stressen, frustrationen och smärtan bor. Genom att acceptera verkligheten som den är just nu, även om vi kanske inte gillar det, har vi lättare att hantera när livet inte blir som vi vill. Det blir lättare att släppa taget om sådant som vi ändå inte kan påverka.