Det viktigaste i yogan är inte att kunna "slå knut" på sig själv...

Viryayoga

Hos oss på centret gör vi flera olika yogastilar som alla är fantastiska på sitt sätt, men den yogaform som kanske ligger oss närmast hjärtat kallas för Viryayoga. Själva ordet virya betyder kraft, energi och entusiasm på sanskrit och glädjen och lekfullheten är väldig viktig för oss. Det ska vara roligt att yoga helt enkelt, samtidigt som vi vill stå stadigt med båda fötterna i ursprungsyogans gamla rötter.

Men vi har även tagit hjälp av vår västerländska moderna syn på kroppens fysiologi och varje yogapass fokuserar lite extra på någon biomekanik just för att rörelserna ska vara så hälsosamma som möjligt. Passen innehåller alltid tio moduler så att man har gått igenom hela kroppen när man är ”färdig yogad”.

Biomekanik

Viryayoga är framtaget tillsammans med olika fysioterapeuter. Därför är vi intresserade av hur vi kan använda kroppen på så ett hälsosamt sätt som möjligt, så att den håller för vår moderna livsstil med surfplattor, smartphones och ett allt mer stillasittande liv. Därför jobbar vi med biomekanik och rörelselära i varje yogapass. Denna kan man sedan ta med sig till sin vardag så att även rörelserna där blir bättre. 

Dagens tema

Visst är själva yogarörelserna fantastiska och kan vara otroligt hjälpsamma för oss, men den största delen av tiden gör vi ju tyvärr inte yoga … Hur kan vi då hantera stress, krav, besvärliga människor eller annat som vi stöter på i vår vardag? Och där tror vi att både yogans gamla österländska filosofi och modern västerländsk psykologi kan vara oss behjälplig. Därför inleds varje yogapass med dagens tema.

10 moduler för hela kroppen

I Viryayoga jobbar vi med rörelser uppdelade i tio moduler så att hela kroppen får sitt. Sedan kan vi ha olika yogapass som fokuserar lite mer på någon modul utan att för den delen glömma resten av kroppen. Vi vill även göra rörelserna i en speciell ordning som bygger på kroppens rörelselära och biomekanik.

 

De olika modulerna är:

1. Uppvärmning
2. Solhälsningar
3. Stående positioner
4. Balans
5. Armbalanser och magstärkande positioner
6. Höftöppnare
7. Bakåtböjningar
8. Framåtfällningar
9. Avslutande positioner
10. Avslappning och Meditation